Брошура за родители Кибертормозът на УНИЦЕФ. Отвори тук

Националния център за безопасен Интернет (Awareness Node) http://www.safenet.bg по програмата Safer Internet plus на Европейската комисия. Основната дейност на Центъра е изработването и разпространяването на информационни материали, организирането на обучения, конференции, семинари и кръгли маси по проблемите на безопасния Интернет за деца.

Българската линия за онлайн безопасност,http://helpline.bg/ която дава консултации на родители и деца на телефон 124 123 и онлайн – през Скайп и по електронна поща.

Българска програма за родителски контрол, включваща филтриране на съдържание и проследяване на дейността на детето на компютъра, разработена от Фондация „Делфин” може да се свали безплатно от сайта www.childdef.com

Българската Гореща линия за безопасен Интернет, ръководена от Фондация „Приложни изследвания и комуникации” http://web112.net

Съществуването на Гореща линия в България дава възможност за ранно сигнализиране за разпространението на вредно и незаконно съдържание в българското Интернет пространство. Гражданите могат да подават подобни сигнали чрез специализирана уеб-форма, по телефон, с писмо или по електронна поща. Горещата линия се занимава главно с уеб-сайтове, които съдържат детска порнография, но също така обхваща и други форми на незаконно и вредно съдържание (като например материали, пропагандиращи расизъм, ксенофобия или насилие), както и други интерактивни технологии като мобилни телефони, Интернет игри, виртуални стаи за разговори и др. Когато установеното съдържание или дейност е на българска територия, събраната от операторите на Горещата линия информация се предава за разследване на Сектор „Компютърни престъпления“ на ГДБОП, както и в случаите, когато е на територия на страна извън Асоциацията INHOPE. Когато сигналът касае страна-член на асоциацията, информацията се предава на партньорската Гореща линия.