English
     
 

Натиснете върху държава, за да видите адрес за контакти
 
Международен образователен форум :
"ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ
В ТЪРСЕНЕ НА ПРАВИЛНИЯ ПОДХОД"
 
Национален конкурс за ученици "За по-добър климат в училище" 21.10 - 21.12.2011
 
Международен образователен форум :
"Не! на тормоза с Електронни средства" София 27-29.08.2011
 
Есенен научно-образователен форум "Учителят -призвание, компетентност, признание" 18-20.2011 Софийски университет, Департамент за Информация и усъвършенстване на учители
 
Най-голямата детска рисунка в света. Видео - натисни тук
 
Фондация Мадара-България работи по съвместен проект "Проучвания за климата в училище". Ако искате да се присъедините, моля изпратете имейл на info@fbsc-net.eu
 
Международна Конференция
"За по-добър климат в училище: Научени уроци, Визии за бъдещето" София, 6-9.08.2010
 
 

 

 

 
С подкрепата на програма Изток-Изток:
Партньорство отвъд граници на институт Отворено Общество - София
 
Copyright 2011 © Foundation Madara-Bulgaria. All rights reserved. Created by Bi0G@Me