Международна Конференция
"За по-добър климат в училище: Научени уроци, Визии за бъдещето"

6-9.08.2010 София

   

 

Партньори:  
Фондация Мадара-България www.madara.bas.bg
Център за международни изследвания в областта на образованието и културата www.cirec.eu
Програма „Изток-Изток:Партньорство отвъд границите“, Институт Отворено Общество www.osf.bg
Международна мрежа „За по-добър климат в училище“ www.fbsc-net.eu 

"ТОРМОЗ, НАСИЛИЕ И КОНФЛИКТИ В УЧИЛИЩЕ

Насилието в училище и японският опит за подобряване на климата в училище – Д-р Стефания Димитрова Председател на фондация Мадара-България   Директор на Център за международни изследвания в областта на образованието и културата CIREC

Насилие базирано на пол в група на връстници –  ас. Ирена Сметачкова, Факултет по образование, Катедра по психология, Университет Чарлс, Прага, Чехия

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Предотвратяване и решаване на конфликтите в училище – проф. Петър Балкански, Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

Скритата учебна програма като възможност за създаване на по-добър климат в училище – Войчек Змуджински С.Дж., Обучителен център за лидери в образованието Педро Арупе, Полша

РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ И ДИРЕКТОРА В СЪЗДАВАНЕТО НА БЛАГОПРИЯТЕН КЛИМАТ В УЧИЛИЩЕ

Сътрудничеството между учителите за подобряване на училищната среда – ас. Деян Станкович, Институт за образователни изследвания, Белград, Сърбия

Ролята на директора за превръщането на училището в „учеща организация“ – Елена Стефанова, Началник на отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“ РИО – Видин

Ролята на учителя и директора в създаването на позитивна и сърдечна атмосфера в училище – Татяна Дочева, Директор на СОУ „ Христо Ботев“, гр. Кубрат

ОТНОШЕНИЯТА РОДИТЕЛИ-УЧИТЕЛИ-УЧЕНИЦИ

Добри практики за подобрени взаимоотношения между родители, учители и ученици – Алисия Дерковска, Директор на Образователно дружество за Малополска, Нови Сач, Полша

Родителите – активен участник и партньор в училище – Катя Димитрова, Директор на СОУ „Пенчо Рачов Славейков“, гр. Видин

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КЛИМАТА В УЧИЛИЩЕ

Ролята на училищните мероприятия за подобряване на училищния климат и заздравяване на училищната общност – Аста Каралиуте Бределиене, учител в Лицея Вилнюс, Вилнюс, Литва

Уроци от неформалното образовние : практики за подобряване на социалните, нравствени и интелектулни способности – Линас Улевичиус, учител в Лицея Вилнюс, Вилнюс, Литва

Толерантност и/или агресия, кое е лицето на монетата в смесена група? – Мариета Дамянова, учител в ЦДГ „Незабравка“, гр. Бяла Слатина

Естонският опит за справяне с ранното отпадане от училище – Биргит Тулп, Директор на училище Пинси, Талин, Естония

 
 
Copyright 2010 © Foundation Madara-Bulgaria. All rights reserved. Created by Bi0G@Me