Национален конкурс за ученици 
"За по-добър климат в училище"

 

Как дефинираме училищен климат?

Училищния климат се отнася до качеството и стила на училищния живот.Климата в училище е на базата на опита с училищния живот на ученици, родители и училищния персонал и отразява норми, цели, междуличностни отношения, преподаванее и научаване на практики, и организационни структури.

Един устойчив, позитивен училищен климат насърчава младежкото развитие и обучение, необходими за продуктивен, допринасящ и удовлетворяващ живот в едно демократично общество. Този климат включва:

    • Норми, ценности и очаквания, които подкрепят хората да се чувстват социално, емоционално и физически сигурни.
    • Хората са включени в общности и са уважавани.
    • Ученици, семейства и възпитатели работят заедно, за да разработят, живеят и допринесът към една споделена училищна визия.
    • Възпитателтие моделират и стимулират позитивно отншение към ученето, като изтъкват ползите и удовлетворението от познанието.
    • Всеки човек допринася за дейностите в училище и за грижите, като добър стопанин към училищната собственост.

Полезни връзки
 
Copyright 2011 © Foundation Madara-Bulgaria. All rights reserved.