Добре дошли в международната мрежа за по-добър климат в училище. Тя е безплатен онлайн ресурс, който предлага информация за учители, персонал, здравните специалисти в училищата и родителите за изследвания и добри практити, съсредоточени върху добър училищен климат.

Основателите на тази мрежа са учени и педагози от България, Чехия, Естония, Литва, Полша и Сърбия, които участваха в международна конференция "За по-добър климат в училище: научени уроци, визии за бъдещето" през август в София 2010г. Конференцията беше организирана от фондация Мадара-България с подкрепата на програма Изток-Изток: Партньорство отвъд граници на отворено общество.

Бихме искали тази мрежа да се превърне в място за среща за международно сътрудничество, което има за цел да мобилизира преподаватели и учени в областта на образованието с преодоляването на общи проблеми в училище чрез кооперативни, модерни решения.

Нашата цел е да насърчи позитивен и устойчив училищен климат, разчупвайки цикъла на агресор-жертва-страничен наблюдател, подхранвайки социалните и емоционални, етически, и академични умения.
Ние се надяваме този уеб сайт да помогне на вашето преподаване, обучение и/или родителство. Моля, нека да разберем какви допълнителни ресурси и насоки вие вярвате, че биха ни помогнали да отгледаме безопасни (от физически и емоционален тормоз), отговорни и щастливи деца.

   
   
 
Copyright 2011 © Foundation Madara-Bulgaria. All rights reserved.